Scioglilingua

Da Pazzanitu.


Sala

Pigghji s'ala e sali s'ala
si non sali s'ala
s'ala feta

Cuzzi canni

Quattru mazzi 'e canni cuzzi
cuzzi 'e canni quattru mazzi.

Cuttuni

jendu e veniendu cuttuni cogghjendu
e 'n dinochcchjiuni cogghjendu cuttuni

Pignatiedu

Nta nu pignatiedu cupu puochi pipi capanu

Fera

Aguannu a fera on a fannu fara fora