Jestimi

Da Pazzanitu.

Tutte queste jestimi sono state prese dal gruppo di Facebook Io sono Pazzanitu (2012).

Da ordinare alfabeticamente escludendo chimmu/u/mu e tradurre


 1. A cavadu jastimatu nci lucia u pilu
 2. Ada bon'ura,cu vola mala a mia dommu nci scura,dommu nc'arviscia e dommu si fhida mancu u pisci
 3. Avivi u nda fai unu cuomu a jannaru !
 4. avivi u vai cuomu a merda de zingari
 5. botta..e sangu
 6. botta e fuocu u mi pigghja
 7. chimmu u mavivi a mani e landa! e u tira sempa lampu
 8. chimmu i ti scudavi
 9. chimmu ti facianu morza morza e u pezzu cchiu randa u l'ava na farfalla supa l'ali tramenti ca bbola
 10. chimmu u cumparivi nta panza do vue nigru
 11. chimmu u cadi e tantu mu strichi dommu rimana mancu a purvarata e l'ossa
 12. chimmu u dinuojiu u ti facia u liquidu e mu ti ndacacciano quanto l'acqua chi ficia u dilluvioni do 50
 13. Chimmu u jivi i gudeda
 14. Chimmu u ndai la sorta de la ciaramida / Chimmu u m'ai a suorti da ciaramida
 15. chimmu u fjischiavi de dinocchia
 16. chimmu u ti fumavi i canniedi e l'anchi
 17. chimmu u ti mpittavanu i lanzola
 18. chimmu u ti pigghia na doggja cuolica
 19. Chimmu u ti pigghjia na zzinnanca
 20. Chimmu ti pigghia tuoccu nta scala
 21. Chimmu u ti pigghia u cuodu a cascia quandu cunti i suordi
 22. Chimmu u ti pigghja nzinnanca
 23. chimmu u ti pgghiava tuoccu
 24. Chimmu u ti pistanu a testa nta dui pietri
 25. chimmu u ti scannava na mina anticarru
 26. chimmu u ti vidia ncinta
 27. chimmu u tividanu bruscjatu
 28. chimmu u ti viju cu a prescia a du culu
 29. Chimmu u ti viju ncinta cu mia nta panza
 30. chimmu u ti vidia riccu
 31. chimmu u ti viju qua prescia a du culu
 32. Chimmu u vai e cuosci
 33. chimmu vai a ligna senza corda
 34. cu vola mala a mia u nci pigghja fuocu puru nta gozzareda
 35. cuncassu u ti pigghja
 36. disguastu u mai
 37. Dogghja cuolica
 38. fumavi cuomu i livari do baruni
 39. fuocu u t'abbampa
 40. Jetta sangu
 41. Jivi padeda
 42. Lampu a taggjiu e liettu e truonu a da maniggjia da porta
 43. malanova mu ti pigghia e mu ti vruscia
 44. malanova mu ti vena
 45. mu t'appuntavanu cu fierru filatu
 46. mu ti vidanu spregiatu cu na scarda e petra tantu u rocia u ti cunzuma
 47. mu puzzavi cuomu u pitusu
 48. mu ti mangia u sala e u ti dassa sulu i tappini
 49. mu ti pezziji mentra camini a casa casa
 50. mu ti pijja na paralisi cardiaca
 51. mu ti vidanu cu lu scifu adu cuodu
 52. "salute e bene a chi mi vola bene e a chi no u campa cent'anni...novantanov'anni ttha nu fundu e lettu e n'annu cu doluri de muoli
 53. t'affucavi cu a sputtazza
 54. tantu mu ti pigghia la frievi forta channu mu cocianu puru li lanzola
 55. terramuotu cu stierzu e mu guidu io
 56. terremuotu u mina e mu distruggia puru i formiculi.(Da Marcu e Filamena)
 57. ti jettava a musca da seggia
 58. ti levavanu susu jusu
 59. ti mangiava a camula
 60. ti mangiavanu i cana
 61. ti parrava u prieviti e duommu u mu sentivi
 62. Ti pistavanu mura mura
 63. ti vidia cuomu a saraca
 64. ti vidianu cuomu i santi e riggiu
 65. Ti vidiano inchiovatu ada cruci
 66. u m'ai a sorta u ti mentanu nta nu saccu e mu jivi culandu
 67. u m'ai a suorti u t' accatti a mota..........e a prima curva u m'esta a tua
 68. U cadi nte nu buca e u ti jetttanu nu muorzu e pana e quandu t arriva u t arriva mucatu
 69. u fumavi comu u bagaghu do francu
 70. U jivi a ntrama
 71. u m'abballavi cu frievi a quaranta!
 72. u mai a sorta da sbentura u t'arbiscia e duommu u ti scura
 73. u pisciavi gujji
 74. u puzzavi comu a crapa da mmendulia
 75. u t'affuchi cu vientu do lanzuolu
 76. u ti caccianu tanti e chidi pietri da panza u formanu n' armacata e cca a new york
 77. u ti facianu morza morza e u piezzu cchiu randa u capia nto culo da gughjja
 78. u ti fumavanu i canniedi e l'anchi
 79. u ti giravanu comu u lombà da serra
 80. ti jettava a musca da seggia!
 81. u ti mangiava u fumu do piattu
 82. u ti passavanu adu lazzu
 83. u ti pijjiava u cuodu a cascia
 84. u ti vestia pina e lella
 85. U ti vidianu cuomu trimbulu
 86. u vai tantu luntanu chi ti mandanu na rota e mulinu e quandu arriva u me como na carta velina