Altre tipologie

Da Pazzanitu.

Conte dei bambini

Rigorì, Rigorà

Per indovinare in quale mano si trovi l'oggetto:

Rigorì, Rigorà mu ti sicca a mani ca,
tavula vecchja, tavula nova
ca si 'muccia e ca si trova[1]

2)

Chimmu ti mora

Canzonetta detta dai bambini quando alla nascita di un bambino o a un battesimo non venivano lanciati, dolci o fichi in segno di giubilo:

Chimmu ti mora, chimmu ti mora
chimmu ti gughjia nta cassalora[2]

Cucù

Oh cuccu d'uoru quanti anni vuighhjiu piemmu u muoru?
e quando u cuccu faceva cucù si contavano gli anni.
Oh cuccu d'abbitu (abete) quanti anni vuogghjiu u ni maritu?
e quando u cuccu faceva cucù si contavano gli anni.[3]

Marzu chjuovi chjuovi

3) Frase su come i contadini vorrebbero l'andamento del clima in alcuni mesi dell'anno:

Marzu chjuovi chjuovi
Aprili mai on fini
Giugnu una bona, o nenta.[4]

Ti ricordi quand'eramu ziti

Ti ricordi quand'eramu ziti
ti cattava li ciucculati
ora chi simu maritati
cauci pugni e vastunati[5]

Si ti pigghjiu ti fazzu conigghjiu

Si ti pigghjiu ti fazzu conigghjiu
ti lievu ada stada e ti fazzu cavadu

O lupu quantu duormi?

O lupu quantu duormi?[6]
n'annu
levati ca ti scannu


Indovinello di Pendigghjiu e dormigghjiu

Pendigghjiu pendìa, dormigghjiu dormìa
cada pendigghjiu e rivigghja a dormigghjiu
si leva dormigghjiu e si mangia a pendigghjiu
Soluzione: un frutto che pende da un ramo e un topo addormentato


Licerteda mia

 • Licerteda mia, on jestimara a mmia,
 • e mancu a da madonna;
 • jestima a chidu cu'i corna


Ciminera

 • C'ERA NA VOTA C'ERA CU C'ERA
 • FHOCULARU E CIMINERA
 • CIMINERA SI SDARRUPAU E FOCULARU
 • NC.....U U PIGGHJIAU!


Fammi

da casa vajiu e mbiegnu e da hfhammi non mi tiegnu


A tila tiletta

a tila tiletta a tessivi quandu era schietta mo chi sugnu maritata vuojju essere notricata[7]


Note

 1. Mario Lorenti, 2011
 2. Mario Lorenti, 2010
 3. Mario Lorenti 2012
 4. Caterina Bombardiere
 5. Fernando Pagliotta luglio 2012
 6. Sentita da Mario Lorenti 2012
 7. Rosy Chiodo